1. Въведение

 

Вашата поверителност е важна за нас, “Орбико България ЕООД като администратор на Вашите лични данни.

 

В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме.

 

Политиката се прилага в отношенията между администратора на данните “Орбико България ЕООД и Вас като субект на данните, но единствено при използването на настоящия уебсайт, а именно: https://sebamed.bg.

 

 1. Какво съдържа Политиката?

 

Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас чрез настоящия уебсайт и когато:

 • посетите някоя от нашите интернет страници;
 • използвате нашите страници в социалните медии;
 • закупувате и ползвате нашите продукти и услуги, системи и приложения;
 • се запишете за нашите бюлетини;
 • се свържете с нашата клиентска поддръжка;
 • се присъедините към нашите бизнес събития;
 • участвате в нашите промоции;
 • взаимодействате с нас по друг начин.

 

като потребител, бизнес клиент, партньор, (под-) доставчик, изпълнител или друго лице, което има търговски отношения с нас.

 

„Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства.

 

 1. Кой е администратор на Вашите данни?

 

Данните Ви се обработват от “Орбико България” ЕООД, гр.София, 1592, ул. Източна тангента № 161. За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати: Йордан Чолаков, privacy.orbicobg@orbico.com

 

 1. Какви данни събираме за Вас?

 

В зависимост от това кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и др.) и как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за вас.

 

 • Данни, които ни предоставяте пряко при регистрация и поръчка
   

Категории данни

Видове лични данни

Лична идентификация

име, фамилия, дата на раждане

Информация за контакти и целите на доставка

имейл, телефонен номер, адрес, държава

 

Дани от регистриране на потребител

потребителско име, парола

 

Данни при ползване на Фейсбук страница

социален профил

 

 

 • Данни за ваше ползване на продукти и/или услуги, които събираме автоматично

 

В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки, качена на нашия сайт. 

 

 

 • Други

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате някои функции на продуктите и/или услугите.

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с

 • расов или етнически произход;
 • политически мнения;
 • религия или вярвания; 
 • членство в синдикати;
 • генетични характеристики; 
 • здраве;
 • полов живот;
 • криминални присъди или свързани мерки за сигурност;
 • биометрични данни;
 • генетични данни.

Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие.

 

 1. Как използваме Вашите данни?

 

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу

Правни основания

Цели на обработване

Сключване на договори

Поръчка и доставка на продукти и/или услуги, закупени от вас, управление на поръчки, рекламации и др.;

За да ни дадете възможност да се свържем с Вас за доставка на нашите продукти.

Проследяване на точното изпълнение на договора.

Спазване на законови задължения и обществен интерес

 

Разкриване на данни на държавни или надзорни органи;

Установяване, отправяне или защита срещу правни искове.

 

Законни интереси

Клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка;

Управление на вътрешни оплаквания или искове.

 

Съгласие

При определени кампании и във връзка с участието и провеждането им. При директен маркетинг.


 

Когато това се изисква от закона, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем да Ви изпращаме съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции по различни канали: имейл, телефон, SMS и др. За да предоставите Вашето съгласие, можете да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведмление до e-mail адреса ни за контакт: privacy.orbicobg@orbico.com или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни.

 

 1. Кога споделяме Вашите данни?

 

На кого се разкриват данните: куриерски компании, доставчици на услуги, бизнес партньори, публични органи, правителствени органи, изпълнители и т.н.

 

В някои изключителни случаи и само за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

 • Доставчици на услуги: аутсорсинг -  можем да използваме аутсорсинг на някои дейности по обработване на данни към доверени трети страни – доставчици на услуги, за да изпълняват функции и да ни предоставят услуги, например куриерски компании, доставчици на услуги за информационни и комуникационни технологии, консултанти, спедитори;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Професионални консултанти като одитори, адвокати, счетоводители и други професионални консултанти.

 

 Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

 1. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

 

Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“).  Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:

 

 • Целта, за която се събрани данните;
 • Както и дали данните са предмет на правни, договорни или други задължения за съхранение. Примери за това може да включват задължителни закони за съхранение на данни, както и данни, които трябва да бъдат съхранявани за целите на съдебни спорове.

 

В случай на регистрация при нас, докато Вашата регистрация е активна.

 

 1. Как защитаваме Вашите данни?

 

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

 

 1. Кое законодателство е приложимо?

 

Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България.

 

 1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни

 

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно:

 

 • да достъпите Вашите лични данни, които „Орбико България“ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

 

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на privacy.orbicobg@orbico.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

 

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана на 04.05.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)